Klampiarske práce
Výroba a montáž všetkých klampiarskych prvkov z pozinku, farebného pozinku, medi, hliníku:
 • Oplechovanie komínov
 • Výroba a výmena ríms a atik
 • Výroba a montáž záveterných líšt
 • Výroba a montáž bočného lemovania
 • Oplechovanie a izolácia balkónov
 • Výroba a montáž vonkajších parapet
 • Výroba a montáž okapových plechov a úžľabí
 • Vložkovanie komínov
 • Výroba a montáž dvojplaštných komínov


Pokrývačské práce

Pokrývanie striech s rozličnými druhmi krytín aj s látovním prípadne vydebnením strechy
 • Pokrývanie striech
 • Montáž, demontáž a spätná montáž striech pri zatepľovaní strechy
 • Montáž odkvapových systémov
 • Montáž snehových zachytačov
 • Osádzanie strešných okien
 • Náter striech

     
   
    Jakub Laš, Višňové   +421 911 077 227    
   
(C) 2014-2015 Jakub Laš, Višňové
Titulka zaznamenala od 16.decembra 2014 celkom 754 prístupov